Видео Галерия

Календар

Март 2018
НПВСЧПС
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Колко е часа

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

В

ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА!

 

Уважаеми родители,

 

С Решение № 83 от 22.02.2018 г. по Протокол № 48 на Столичен общински съвет беше приета Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. С тази Система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО-София-град. 

В този срок ще обявим всичко по приема на ученици за първи клас. Следете сайта на 144 СУ „Народни будители“. Цялата информация ще бъде поставена и на информационното табло на входа на училището. 

                                                                                                                       От ръководството

 

 

 

 

 

Прием за първи клас

2017/2018 учебна година

Обхват
на адреси за прием на ученици в 1 клас:

Всички адреси на територията на район „Младост”.
Отчитайки спецификата на училището – разширено изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография, приемането и класирането на децата ще се извършва съгласно водещите критерии „Местоживеене” и общите критерии. За паралелките с избираеми и факултативни учебни часове по изкуства - и участие в творческа работилница.

 

 

Свободни места в първи клас след второ класиране:

 

Музика – 6

 

Изобразително изкуство -1

 

Хореография – 1

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Уважаеми родители,

За участие на 18.05.2017 г. в:

  1. Творческа работилница по музика: носете музикален инструмент, ако детето има;
  2. Творческа работилница по приложни изкуства: носете материали за рисуване - блок № 4, молив, водни бои и съд за вода;
  3. За творческата работилница по хореография - игрално облекло и гуменки

    Творческа работилница по хореография: игрално облекло и гуменки. 

    Заявление за прием в общообразователна паралека с избираеми часове по музика, музикален инструмент и БЕЛ


Заявление за прием в общообразователна паралелка с избираеми часове по хореография и факултативни часове по БЕЛ

 

Декларация

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В
ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за   прием на ученици в 144 СУ „Народни будители“

От 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за   участие в І –во класиране

02.06.2017г. - 17.00 ч.

Обявяване   на списъците от І-во класиране

От 05.06.2017 г. до 07.06.2017 г. вкл.

Записване   на учениците от І-во класиране

08.06.2017г. - 17.00 ч.

Обявяване   на свободните места за ІІ-ро класиране

От 09.06.2017 г. до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване   на свободните места от ІІ-ро класиране

13.06.2017 г. - 17.00 ч.

Обявяване   на свободните места от ІІ-ро класиране

От 14.06.2017 г. до 15.06.2017 г. вкл.

Записване   на учениците от ІІ-ро класиране

16.06.2017   г. - 17.00 ч.

Обявяване   на свободните места за ІІІ-то класиране

От 19.06.2017 г. до 14.09.2017 г. вкл.

Попълване   на свободните места

 

В ПЪРВИ КЛАС ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ УЧЕНИЦИ:

 

за 70% местата на осн. т. 4 от „Система за прием на ученици в I-ви клас в общинските училища на територията на Столична община“

 5 паралелки с избираеми и факултативни учебни часове по изкуства

  • 1 паралелка – избираеми часове по Музика;
  • 2 паралелки – избираеми и факултативни часове по Изобразително изкуство;                                                                                                 
  • 2 паралелки – избираеми учебни и факултативни часове по Хореография.                                                    

Децата трябва да отговарят на следните критерии, приети на Педагогически съвет с 

Протокол № 8/15.03.2017 г.и съгласувани с Обществения съвет с Протокол № 5/15.03.2017 г.

 

ВЪТРЕШНИ/   УЧИЛИЩНИ

КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ

1.Участие   на детето в „Творческите работилнички“ в Деня на отворените врати на   18.05.2017г.  –   25 точки

Удостоверява   се със сертификат от 144 СУ „Народни Будители“

2. Представяне   на сертификат за участие на детето в допълнителни дейности по музика, изящни/   приложни изкуства и хореография  - 10 точки

Удостоверява   се със сертификат от съответната ДГ или школа

3. Дете   на родители, работещи в сферата на културата и образованието   -   15 точки

Служебна   бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

4. Дете,   посещаващо ПК в 144 СУ „Народни будители“ и   участвало в „Творческите работилнички“ на място през м. март 2017   г.  - 15 точки

Удостоверява   се от училището

5. Дете   от 59 ДГ „Елхица“, участвало в „Творческите работилнички“ на място през м.   март 2017 г. - 15 точки

Удостоверява   се от ДГ „Елхица“

6. Дете,   чийто брат или сестричка са ученици в144 СУ „Народни будители“ - 15 точки

Удостоверява   се от училището по системата АДМИН

7. Дете,чиито   родители са с постоянен адрес в близост до 144 СУ „Народни будители“ - 20 точки

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска   администрация преди датата на класиране на детето; Лична карта на един от   родителите

8. Дете,чийто родители са с постоянен настоящ адрес на територията на община Столична -  15 точки

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска   администрация преди датата на класиране на детето; Лична карта на един от   родителите

9. Дете, чиито родители са починали

 -7 точки

Акт   за смърт на всеки от родителите; Удостоверение за раждане на детето.

10. Дете,   чието семейство е многодетнo - 7 точки                                         

Удостоверение   за раждане на всяко от децата

 Уважаеми родители,

На 18 май 2017 г. от 9.00 до 14.00 часа 144 СУ „Народни будители“ 
Ви кани на своя „Ден на отворените врати“.

В трите „Работилнички за таланти“:

І. Работилничка за певци и музиканти;                          

ІІ. Работилничка за художници и приложници;

ІІІ. Работилничка за танцьори.            

Децата Ви ще се докоснат до трите изкуства: музика, изобразително изкуство и хореография. Нашите възпитаници от паралелките с разширено изучаване на трите изкуства,завършващи четвърти клас ще демонстрират наученото по тези специални предмети. Вашите деца ще имат възможност заедно с тях да се забавляват, като пеят детски и народни песнички, свирят на класически и народни музикални инструменти, рисуват картина или създават апликация, танцуват български народни танци. Докато те творят, нашите опитни преподаватели ще ги насочват и подпомагат, но и внимателно ще открият заложбите им.

 

Не се колебайте  заявление за участие подайте. 
С нас пейте, свирете, рисувайте,                                                                                       танцувайте и се забавлявайте,
но не забравяйте,

че това е най-важният критерий за прием в нашето училище!

В първи клас ще се приемат и ученици за 30 % места – 2 общообразователни паралелки, които   отговарят на следните критерии:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ

1.

Постоянен   адрес съвпадащ с настоящ адрес на родителя/настойника намиращ се на   територията на съответния административен район -43 т.

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната   общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична   карта на един от родителите.

2.

Настоящ   адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес   на територията на Столична община-30 т.

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната   общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична   карта на един от родителите.

3.

Настоящ   адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес   на територията на Столична община-29 т.

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната   общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична   карта на един от родителите.

4.

Настоящ   адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище -28 т.

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната   общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка   от Комисията.

5.

Настоящ   адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т.

Удостоверение   за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната   общинска администрация преди датата на класиране на детето.


При класирането   ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако   кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии,   се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

6.

Дете,   завършило подготвителна група в избраното училище-20 т.

Удостоверява   се от училището.

7.

Други   деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т.

Удостоверява   се от училището по системата АДМИН.

8.

Адрес   на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището   прилежаща територия – 10 т.

Служебна   бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

9.

Адрес   на месторабота на един от родителите в административния район на училището –   8 т.

Служебна   бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

 

Б. СОЦИАЛНИ   КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ

10.

Дете   с двама починали родители-22 т.

Акт   за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.

11.

Дете   с един починал родител-20 т.

Акт   за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

12.

Дете   с трайни увреждания над 50% - 20 т.

Удостоверява   се с решение на ТЕЛК.

13.

Дете   от многодетно семейство – 20 т.

Удостоверение   за раждане на децата.

14.

Дете,   настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

Съдебно   решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

 

Децата трябва да отговарят на следните критерии, приети на Педагогически съвет с Протокол № 8 / 15.03.2017 г. и съгласувани с Обществения съвет с Протокол № 5/15.03.2017 г.:

1. Дете на родители, работещи в сферата на културата и образованието   - 11 точки

2. Дете, посещавало детска градина в жк. „Младост – 3“ и „Младост – 4“:56 ДГ, 59 ДГ, 70 ДГ, 64 ДГ, 76 ДГ, 178 ДГ – 11 точки

 

Анкети

Харесвате ли сайта?
Да - 80.4%
Не - 19.6%

Общо гласове: 97
Гласуването за тази анкета е приключила

Изображения

newsimg 599

ban 101ban 100