Видео Галерия

Календар

Март 2018
НПВСЧПС
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Колко е часа

 

Четвърто класиране

Scan PR20170726 144300

ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА - МУЗИКА"
с разширено изучаване на 
английски език - 1 паралелка -
2017 / 2018 уч. година

 

Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дневна
Брой ученици в паралелка - 26
Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

  1. Музика
  2. Английски език
  3. БЕЛ

Начин на балообразуване:

1. Резултати от изпити
1.1. Чрез тест
1.1.1.  БЕЛ х 1
1.1.2. Математика х 1
1.2. Проверка на способностите по музика х 2

 

2. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

2.1. Първи предмет - БЕЛ
2.2. Втори предмет - Музика
Внимание!
За изпита за проверка на способностите е необходима медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че няма заболявания, които са противопоказни за кандидатстване в паралелка с профил "Изкуства - музика".

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Към дата 30.05.2017

Разпределени за изпит поМузика

В училище 2213144
144 СУ "Народни будители"

Зала 1

 

 

№ по ред

Входящномер

Час на   явяване

1

2200295

09.00 ч. – 09.06   ч.

2

2200579

09.07 ч. – 09.13   ч.

3

2200582

09.14 ч. – 09.20   ч.

4

2200584

09.21 ч. –   09.27 ч.

5

2200585

09.28 ч. –   09.34 ч.

6

2200588

09.35 ч. –   09.41 ч.

7

2200590

09.42 ч. –   09.48 ч.

8

2200593

10.00 ч. –   10.06 ч.

9

2200598

10.07 ч. –   10.13 ч.

10

2200599

10.14 ч. –   10.20 ч.

11

2200614

10.21 ч. –   10.27 ч.

12

2200625

10.28 ч. –   10.34 ч.

13

2204491

10.35 ч. –   10.41 ч.

14

2208214

10.42 ч. –   10.48 ч.

15

2208440

11.00 ч. –   11.06 ч.

16

2200589

11.07 ч. –   11.13 ч.

17

2200592

11.14 ч. –   11.20 ч.

18

2200605

11.21 ч. –   11.27 ч.

19

2200627

11.28 ч. –   11.34 ч.

20

2200747

11.35 ч. –   11.41 ч.

21

2201428

11.42 ч. –   11.48 ч.

22

2201712

12.00 ч. –   12.06 ч.

23

2203421

12.07 ч. –   12.13 ч.

24

2204443

12.14 ч. –   12.20 ч.

25

2205060

12.21 ч. –   12.27 ч.

26

2205070

12.28 ч. –   12.34 ч.

27

2205071

12.35 ч. –   12.41 ч.

28

2206608

12.42 ч. –   12.48 ч.

29

2208058

14.15 ч. –   14.21 ч.

30

2209225

14.22 ч. –   14.28 ч.

31

2202693

14.29 ч. –   14.35 ч.

32

2202789

14.36 ч. –   14.42 ч.

33

2203852

14.43 ч. –   14.49 ч.

34

2205058

15.00 ч. –   15.06 ч.

35

2205062

15.07 ч. –   15.13 ч.

36

2205068

15.14 ч. –   15.20 ч.

37

2205072

15.21 ч. –   15.27 ч.

38

2205073

15.28 ч. –   15.34 ч.

39

2205074

15.35 ч. –   15.41 ч.

40

2205075

15.42 ч. –   15.48 ч.

41

2205076

16.00 ч. –   16.06 ч.

42

2208762

16.07 ч. –   16.13 ч.

43

2208789

16.14 ч. –   16.20 ч.

44

2209328

16.21 ч. –   16.27 ч.

45

2200583

16.28 ч. –   16.34 ч.

46

2200591

16.35 ч. –   16.41 ч.

47

2200608

16.42 ч. –   16.48 ч.

48

2201189

17.00 ч. –   17.06 ч.

49

2205015

17.07 ч. –   17.13 ч.

50

2205031

17.14 ч. –   17.20 ч.

51

2205057

17.21 ч. –   17.27 ч.

52

2205059

17.28 ч. –   17.34 ч.

53

2205061

17.35 ч. –   17.41 ч.

54

2209260

17.42 ч. –   17.48 ч.

55

2209367

17.49 ч. –   17.55 ч.

56

2200348

17.56 ч. –   18.02 ч.

57

2203613

13.30 ч. –   13.36 ч.

58

2205014

13.37 ч. –   13.43 ч.

59

2205018

13.44 ч. –   13.50 ч.

60

2205065

13.51 ч. –   13.57 ч.

61

2205069

13.58 ч. –   14.04 ч.

 

Забележка: Явяването на учениците да се извършва по приложения график. Кандидатите идват в училището 1 (един) час преди определения им за изпита час. Представят на квесторите на входа служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпита, и документ за самоличност. Носят и използват за изпита за проверка на способностите по музика необходимия музикален инструмент (в изпитната зала се осигурява само пиано). Задължително представят медицинско удостоверение!


Приложение №5
 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

I.ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически с продължителност не по-малко от десет минути за всеки един кандидат.

II.ФОРМАТ

Кандидатът се явява индивидуално по график, утвърден от директора на училището, определено за проверка на способностите по музика. Представя своите способности в два компонента, както следва:

Първи компонент за проверка на музикално-изпълнителските способности:

Изпява две песни (по избор на кандидата), едната от които от учебното съдържание по музика за VII клас.

Транспонира една от песните по зададени от комисията акорди

Слухово възпроизвежда кратки фрази в мажор и минор, зададени с инструмент или с глас

Изпява „от пръв поглед" един солфеж в мажор или минор – диатоника, в тоналности до един знак включително.

Втори компонент за проверка на музикално-слуховите способности по посочения примерен репертоар за музикален инструмент/пеене.

III.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Изпитът се основава на задължителното учебно съдържание за VII клас и включва задачи от учебната програма, свързани с основните музикални дейности – слушане, възприемане и възпроизвеждане на музика.

Песни от училищния репертоар, съгласно учебната програма за VII клас, като обхваща следния примерен репертоар за слушане и възприемане:

Пиано – етюд (Черни, оп. 636, Хелер, оп. 45, 46, Бертини оп. 29), Бах (Малки прелюдии и фуги или Двугласна инвенция), първа част от сонатина (Клементи, Кулау, Хайдн, Моцарт, Бетховен), пиеса (по избор);

Цигулка – етюд (Мацас I и II т., Донт, оп. 37, Кройцер), част от концерт (Ридинг, Вивалди, Бах, Аколай), пиеса (по избор);

Виола, виолончело, контрабас и други инструменти – два етюда и пиеса (по избор);

Акордеон – етюд (от школите на Панайотов, Радоев и др.), пиеса (по избор);

Народни инструменти – две безмензурни мелодии (гайда, кавал, гъдулка), две хора в различни размери, две народни песни, които се пеят и се свирят от кандидата;

Народно пеене – бърза песен от фолклорната област на кандидата, безмензурна и хороводна песен;

Класическо пеене – две художествени песни със съпровод на пиано;

Естрадно пеене – две песни - една българска и една чужда, с инструментален съпровод (синбек).

IV.ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

- Усвоил е учебното съдържание на общообразователния минимум по теория и практика на музиката.
- Познава основни термини, понятия и категории в музиката.
- Познава видовете и жанровете в музиката.
- Развил е музикално-слухови представи.
- Познава елементите на музикалната изразност.
- Умее да установи тоналността, в която е упражнението, и вярно и точно да го изпее, като следи за интонацията и метроритмиката.
- Познава спецификата и разнообразието на българския песенен, инструментален и танцов фолклор.
- Умее да пее изразително и точно песни с подходящо звукообразуване.
- Демонстрира знания за използване на различни интонации като изразно средство при изпълнение на музика.
- Демонстрира музикално-слуховите си способности като възпроизвежда кратка музикална тема, транспонира я по зададени акорди в различно хармонично разположение.
- Умее да възпроизвежда интонационно и метроритмично точно непознати музикални фрази при не повече от три изсвирвания (изпявания) на зададения модел.
- Разбира взаимодействието и връзката на световното музикално изкуството и основните периоди в развитието на българската музика.

V.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Първи компонент

Кандидатът демонстрира умения за:

изразително и точно изпълнение на песните с подходящо звукообразуване;

транспониране на песента по зададени акорди в различно хармонично разположение;

нтонационно и метроритмично точно възпроизвеждане на музикалните фрази при не повече от три изсвирвания (изпявания) на зададения модел;

установяване в тоналност, интонационно и метроритмично точно изпяване на солфежа.

Втори компонент

комплексно оценяване на степен на трудност на изпълнявания музикален материал, съобразно с посочения примерен репертоар. Проследява се качеството на изпълнение на произведенията – музикално-техническо и музикално-художествено.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Всеки критерий от компонентите се оценява с до 20 точки. Оценката е сбор от точките на отделните компоненти и демонстрираните умения и компетентности на кандидата. Максималният брой точки е 100.

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в
144 СУ „Народни будители“

в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

 

Вид   дейност

Срок

Отговорници

1.

Подаване на заявления за   полагане на изпити за проверка на способностите

05.05 – 10.05.2017 г. вкл.

Класни ръководители

2.

Обявяване на списъци с разпределението на   учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на   способностите

до 12.05.2017 г.

Комисия

3.

Писмено уведомяване на   учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на   способностите

до 12.05.2017 г.

Комисия

4.

Получаване на служебна   бележка с оценките от приемните изпити

12.06. – 13.07.2017 г.

Комисия

5.

Обявяване на списъците с   приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г.

Комисия

6.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

28.06. – 30.06.2017 г.

Комисия

7.

Обявяване на списъците с   приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2017 г.

Комисия

8.

Записване на приетите   ученици на втори етап на класиран

05.07. – 07.07.2017 г.

Комисия

9.

Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   втори етап на класиране

10.07.2017 г.

Комисия

10.

Обявяване на списъците с   приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2017 г.

Комисия

11.

Записване на приетите  ученици на трети етап на класиран

18.07. – 19.07.2017 г.

Комисия

12.

Обявяване на записалите се   ученици и броя на незаетите места след   трети етап на класиране

21.07.2017 г.

Комисия

 

Училищната комисия по приема на ученици в 8 клас за учебната 2017/2018 г.

 

работи в периода 05.05 – 21.07.2017 г. от 8.00 ч до 18.00 ч.

 

                                                                                                                              Директор: Величка Николова

Как да кандидатствам в 144 СУ "Народни Будители" след завършен
VІІ клас ?

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. 

След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване   на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

05-10.05.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с   разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за   проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им   за полагане на изпити за проверка на способностите

до 12.05.2017 г. вкл.

3.

Провеждане на тестове по:

български език и литература

математика

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

4.

Обявяване   на резултатите от тестовете

до 05.06.2017 г. вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка   на способностите по:

изобразително изкуство

музика

спорт02.06.2017 г.

05.06.2017 г.

31.05.-01.06.2017 г. вкл.

6.

Обявяване на резултатите от   изпитите за проверка на способностите

до 09.06.2017 г. вкл.

7.

Получаване   на служебна бележка с оценките от приемните изпити

12.06.-13.07.2017 г. вкл.

8.

Подаване   на документи за участие в приема на   ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 

16.06-22.06.2017 г. вкл.

9.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 27.06.2017 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на   първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап   на класиране

28.06.-30.06.2017 г. вкл.

11.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                                  

до 04.07.2017 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на   втори етап на класиране                  

05.-07.07.2017 г. вкл.

13.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на   класиране                                      

10.07.2017 г.

14.

Подаване   на документи за участие в трети етап на класиране

11.-13.07.2017 г. вкл.

15.

Обявяване   на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до17.07.2017 г. вкл.

16.

Записване   на приетите ученици на трети етап на класиране

18.-19.07.2017 г. вкл.

17.

Обявяване   на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на   класиране

21.07.2017 г.

18.

Попълване   на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора  

до 04.09.2017 г. вкл.

19.

Утвърждаване   на осъществения държавен план прием

до14.09.2017 г. вкл.

Анкети

Харесвате ли сайта?
Да - 80.4%
Не - 19.6%

Общо гласове: 97
Гласуването за тази анкета е приключила

Изображения

newsimg 599

ban 101ban 100