Видео Галерия

Календар

Ноември 2017
НПВСЧПС
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Колко е часа

 ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

 

logo-bg-center

 

 През учебната 2016-2017 г. започна реализацията на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ("Твоят час"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; 

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; 

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 В 144 СУ „Народни будители" в работата по проекта участваха 294 ученици, разпределени в 24 групи.

Според тематична област и тематична подобласт групите са:

8 групи в тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства.

4 групи в тематична област: Наука, техника и технологии, тематична подобласт: Природо-математическо знание.

3 групи в тематична област: Математика, тематична подобласт: Математика.

3 групи в тематична област: Чужд език, тематична подобласт: Английски език

2 групи в тематична област: Изкуства и култура, тематична подобласт: Изящни изкуства.

1 група в тематична област: Български език и литература, тематична подобласт: Български език и литература.

1 група в тематична област: Наука, техника и технологии, тематична подобласт: Езиков свят.

1 група в тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, тематична подобласт: Знания за здравето.

1 група – тематична подобласт: приложни изкуства.

Според вида на заниманията бяха сформирани следните групи:

7 групи със занимания по обучителни затруднения и 15 групи със занимания по интереси.  

Интерес и творчески ентусиазъм се провокираше у учениците по време на занятията на „Пъстра палитра“ с ръководител Ивелина Вълчанова. Заниманието на тема „Карикатура“ се проведе под ръководството на родител -  майката на едно от децата, която се занимава с илюстрация, има издадени книжки и показа на учениците много техники и материали.

IMG 20170503 140857

IMG 20170502 164158 109 - Copy

IMG 20170502 164104 256

IMG 20170427 083752

IMG 20170222 151818

Още по-голям интерес и творчески ентусиазъм проявиха в работата си и учениците от  групата за извънкласна дейност за занятия по интереси „Рисувам с четка и компютър“ с ръководител г-жа Цветанка Стоянова.

Учениците разшириха познанията си за възможностите на изкуството като инструмент за развиване на креативността, използвайки различни методи и средства.

Съчетаването на класическото с дигитално рисуване бе предизвикателство, което караше учениците да посещават занятията с желание. В процеса на работа се  овладяваха на използваха графичните редактори Paint, Corel Draw. Основната цел - изграждане на цялостен творчески процес, бе постигната. Проведоха две срещи с родители, които също се занимават с изобразително изкуство, в различните негови аспекти.

По време на занятията учениците:

развиваха творческа мисъл;

преминаваха през всички етапи на работа – от идейна скица до завършен проект;

обогатяваха на знанията за цветовете;

запознаваха се с художествени професии и спецификите им;

работиха с класически похвати за рисуване и последваща работа с компютърни програми;

създаваха  дигитални изображения;

развиваха нестандартно и широкообхватно мислене;

разработваха проекти в областта на графичния дизайн, илюстрацията, и декоративно-приложните изкуства.

Постигнатите резултати в своите разработки учениците показваха на  изложби във фоайето на училището.

  • 16508759 1320310891325552 1927121053110672842 n

 

 16708316 1320310951325546 3371142024328639557 n

16708359 1320310957992212 3690157263674520400 n

16708409 1320310894658885 5508172591670700564 n

18447335 1836520959947347 4355823881937760125 n

18516774 1865440687045198 651032265 o  

В групата по интереси „Математика + - 6 клас" с ръководител г-жа Р.Маринова учениците представиха задачи от формат PISA, както и забавни и логически задачи. 

На 27.04.2017г. група по интереси „Математика + - 6 клас” проведе публична изява на тема „Изготвяне на табла и представяне на задачи със занимателен характер”.

         На таблата са изобразени забавни задачи по математика. Таблата ще бъдат окачени на видно място в училище, за да могат да се видят от всички ученици в училище.

           На публичната изява като гости присъстваха учители по математика и ученици, които не участват в групата по интереси. Учениците представиха своите задачи. Задачите решаваха останалите ученици от групата, както и гостите.

           Изявата премина при повишен интерес от страна на всички ученици и учители.

2213144-2017-04-05-Publish.jpg

2213144-2017-04-03-Publish.jpg

RM In 2

IMG 20170329 191452

НА 29.03.2017 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА ПО ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ
"ВСЯКО ХЛАПЕ МОЖЕ ДА ЧЕТЕ"
      С РЪКОВОДИТЕЛ АНГЕЛИНА ИВАНОВА
.  

ГОСТИ БЯХА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5В И 5Д КЛАС ПРЕДСТАВИХА ДРАМАТИЗАЦИЯ НА ГЛАВАТА "КОЗУНАЦИ" ОТ КНИГАТА НА РАН БОСИЛЕК "ПАТИЛАНЦИ". ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПОДГОТОВКАТА НА ДЕКОРИТЕ И КОСТЮМИТЕ. ИНТЕРЕСНО БЕ СЦЕНИЧНОТО РЕШЕНИЕ РОЛИТЕ НА ВЕСЕЛ ПАТИЛАНЧО И БАБА ЦОЦОЛАНА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ПО ДВАМА ГЕРОИ.  
ГОСПОЖА ИВАНОВА ИЗНЕНАДА ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ С ИНТЕРЕСНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ОПТИЧНА ИЗМАМА". 

 


 На 9.03.2017г.  в клуб ,,Математика+'' се проведе представителна изява на тема: "Интересни факти от света на математиката''. 

Ръководител на клуба е г-жа Полина Китайска. Участници в клуба са ученици от VII клас. Учениците разказаха инресни неща от живота на Евклид, Диофант, Питагор. Решиха интересни текстови задачи, като задачата на Метродор, задачи от учебника ,,Азбуки" на Лев Толстой, задачи от ,,Аритметика" на Исак Нютон. Гости бяха г-жа С. Петрова - зам. директор и г-жа М. Николаева - председател на училищния обществен съвет по проекта "Твоят час".
1Математика
2Математика


logo-bg-center

Конкретен бенифициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 е Министерството на образованието и науката.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; 2

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

В групите по интереси от тематична област: изкуства и култура, тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства, не остана незабелязано, че учениците усъвършенстват уменията си в тренировачния процес. Стимулира се желанието на учениците към творческа работа и се предизвиква желание за общуване чрез танц. Изграждат се умения за основните видове танцови дейности - изпълнение и наблюдение. Развиват се интелектуални способнисти, бърза мисъл и реакция. Учениците се мотивират за изучаване на танцовия фолклор на етносите.
Участниците в дейносттите танцуват с лекота и желание танцови комбинации, характеризиращи фолклора на етносите. Назовават и танцуват специфичните за етноса хора и танци. При провеждане на публични изяви участниците показаха на публиката научените танци. Танците бяха изпълнени с желание и удоволствие. Публиката ги прие радушно и с аплодисменти.
В групите със занимания по интереси Свирджии - оркестър "Думба-Лумба" и „Малките музиканти" с ръководител К. Фиданчев, учениците научиха и представиха песни и инструментални пиеси от пиринска, тракийска, родопска, шопска, добруджанска и северняшка фолклорна области. Бяха отделени специални часове за запознаване с микрофонната техника и сценичното поведение. Учениците се запознаха с организацията на продукции и концерти и се научиха да съставят сценарии за тях. Осъществиха пет представителни изяви на различни сцени - в актовата зала на училището, Националния дворец на децата, Националния дворец на културата и Общински младежки дом на културата – Монтана, където децата представиха наученото. За тази учебна година музикантите от 144 СУ „Народни будители", участващи в клуб Свирджии - оркестър "Думба-Лумба" изградиха сериозна основа на своя фолклорен инструментален репертоар и дадоха заявка за усъвършенстването му и обогатяването му през следващите години. Благодарение на участието си в клуба те успяха да натрупат много повече музикален материал и опит в свиренето на народна музика на своите инструменти. С помощта на отпуснатите средства за материали по проекта се обнови нототеката на оркестъра. Систематизираха се и се подредиха нотите, подмениха се струните на инструментите си и се извърши частично подобрение в следствие на амортизацията им. С парите отпуснати за транспорт участващите ученици в клуб Свирджии - оркестър "Думба-Лумба", подпомогнаха участието си в конкурса „Напеви от северозапада", където спечелиха множество призови места.
В групата по интереси „Академия за таланти" с ръководител г-жа д-р Бинка Добрева учениците разучиха песни от родопската фолклорна област – песни, които се пеят най-често и са от репертоара на наши изтъкнати народни певци – Надежда Хвойнева, Веселин Джигов, Бойка Присадова. Направиха среща със странджанската певица Янка Рупкина. Разучиха песента: „Излел е Дельо хайдутин" от репертоара на Валя Балканска, избрана, между хиляди песни и качена на космическият кораб – Вояджър 1 и Вояджър 2.
Реализираха се и часове за открити занимания под формата на „Ден на отворените врати", като заниманията се проведоха отново под ръководството на родителите. В тези часове учениците показаха усвоените нови знания. Учениците от групата „Еньов ден" - тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Знания за здравето направиха изложба на билки. Участниците в тематична подобласт изящни изкуства също периодично показваха своите постижения в тематично организираните изложби във фоайетата на училището. Не по-малки са и постигнатите резултати и в другите групи.
Проектът „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" предлага възможности за ефективна помощ на учениците, които имат известни обучителни затруднения. В групите със занимания по обучителни затруднения занятията бяха организирани и провеждани чрез използването на интересни похвати и с голямо педагогическо майсторство. В групата за обучителни затруднения по български език и литература в пети клас „Всяко хлапе може да чете" бяха използвани литературни лексикони (читателски дневници). Бе проведено щафетно четене на книгата „Това се случи на 35 май" от Ерик Кестнер. Финалното четене на книгата бе в училищната библиотека, където всеки участник трябваше да препише много четливо и красиво текст, като редактира допуснатите грешки в домашното на главния герой за приключенията, които е преживял.
Основната цел в група по извънкласни дейности ,,Стъпка напред с математиката'' за преодоляване на обучителни затруднения на ученици от VII клас – ръководител г-жа Полина Китайска бе преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика, както повишаване на мотивацията за учене, изграждане на по-висока увереност в собствените сили и успешно завършване на основното образование. В резултат на работата учениците:
- придобиха на по-висока увереност в собствените сили и знания и повишиха мотивацията си за учене;
- попълниха пропуски в учебния материал, усвоиха формулите за съкратено умножение;
- научиха признаците за еднаквост на триъгълници и могат да доказват еднакви триъгълници, усвоиха решаването на по лесни линейни уравнения и неравенства;
- разшириха интересът си към математиката;
- станаха по мотивирани за извършване на математически дейности;
- доразвиха някои личностни качества като: сбитост и яснота на изказването, правилно използване на математическите термини, чертаене на прегледни чертежи с чертожни инструменти.
В още една група с обучителни затруднения „Математика - 6 клас" с ръководител г-жа Румяна Маринова, учениците посещаваха с желание заниманията. Резултатите, които учениците постигнаха са:
- усвоиха действието степенуване и операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения;
- разшириха знанията си за равнинни фигури и пространствени тела, формираха на умения за пресмятане на лица и обеми;
- усвоиха част от операциите с многочлени;
- формираха умения за практически приложения на знанията за пропорции;
- надградиха логическите си знания на базата на конкретното учебно съдържание;
- показаха практическата приложимост на изученото чрез осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
Гости на проведената публичната изява „Математиката е мой любим предмет" бяха учители, родители и други ученици от VI клас, които не са участници в групата.
Учениците повишиха успеха си по математика и станаха по-уверени в уменията си. Те се убедиха, че математиката е наука с широко приложение и в ежедневието непрекъснато се налага използването на математически знания. 

Свободата, дадена на всеки преподавател сам да състави програмата, по която ще работи, дава възможност за пълно разгръщане на творческия потенциал на самите
преподаватели и ученици. Работата по проекта „Твоят час" може да продължи и през следващата учебна година, за да не се прекъсва тази добре работеща методика в помощ и в полза на образованието и обучението.


 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ
“МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”    

Проектът се реализира от екип на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” (ЦИИНО), подкрепен от Инициативен комитет и с частичната финансова подкрепа на Университетски фонд “Научни изследвания” на Софийски университет “Св. Кл.Охридски”. По-детайлната програма на форума ще намерите на сайта на ЦИИНО: www.ciino.eu

На 29 октомври 2015 г.

в Новата конферентна залаРектората, бул. Цар Освободител №15, етаж 2, северно крило

 г-жа М. Николаева участва в  „СПОДЕЛЕНО” и представи "Интерактивни учителски практики при обучението по задължителна подготовка и извънкласни дейности в 144 СОУ - София"

Модератори:  проф. д-р Емилия Василева и доц. д-р Вержиния Боянова

Участници

Теми

Веселина   Дамаскова

Сугестопедия   в началния етап на образование

Росица   Митева

Студентските   практики в училище

Маргарита   Генадиева Аврамова

Активно   учене чрез учебен проект – „Зелен звънец“

Снежана   Христова Якимова

„Път   към успешния ученик“

Олга Петрова Константинова

-           Визуализиращи мнемотехники за развиване на паметта

Румяна   Кръстева Статева

Моето педагогическо ежедневие

Маруся   Николаева

Интерактивни   учителски практики при обучението по задължителна подготовка и извънкласни   дейности в 144 СОУ   - София

Анна   Калинова

Сдружение   „Трансформатори” трансформира учебни пространства и ресурси

Пеньо   Иванов

"Пазител на традициите 2015"

Жулиета   Борин

Франкофонският   център на СУ – едно алтернативно учебно пространство

Лозинка Йордановa

Етнологията

Мария Картева -   ЦИЕК

Една   година в китайски университет: научените уроци

 


Sertifikat SU 

TABBY

                                     Проект "TABBY"

Учениците от 4, 6, 7, 10 "а" и 11 "в" класове , заедно със своите преподаватели: г-жа Петя Иванова, г-жа Елена Панайотова, г-жа Райна Динева и г-жа Полина Китайска, участват в проект "TABBY".

Проектът TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior in Youth online – Оценка на опасността от агресивно поведение на подрастващите в интернет) обхваща предизвикателствата, пред които са изправени учителите, педагогическите съветници в училище, инструкторите, директорите, родителите и учениците във връзка с използването на електронните средства за комуникации от подрастващите, на интернет и мобилните телефони, както и на други интерактивни устройства, които предполагат заплаха от онлайн-агресия, онлайн-тормоз и sexting (изпращане на послания или изображения със сексуално съдържание).

Целта на проекта е увеличаване на познанията и уменията за предпазване на младите хора, които използват интернет, мобилни телефони, социални мрежи, училищни и извън-училищни мрежи, от превръщането им в жертви от страна на техните връстници или други подрастващи или дори възрастни. Проектът предвижда това да се осъществи посредством изграждане на система, с чиято помощ училищните власти, а и самите ученици да могат да идентифицират рисковите фактори и да направят правилна оценка на онлайн-тормоза, онлайн-заплахите и секстинга, а също и да предприемат адекватни предпазни мерки, за да защитят себе си и потенциалните жертви на такова увреждащо поведение.

 


 

Анкети

Харесвате ли сайта?
Да - 80.4%
Не - 19.6%

Общо гласове: 97
Гласуването за тази анкета е приключила

Изображения

newsimg 599

ban 101ban 100