144 СУ „Народни будители“

територия на духа: инвестираме сега, за да имаме бъдеще утре

35 години нашето училище не изменя на традициите – винаги първи в изкуствата! Училище на талантите!” – Камелия Дилова – директор на 144 СУ

Концерт-35_compressed


Профил „Музика“

Професия „Дизайнер“

Професия „Танцьор“