144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Начало Добре дошли в 144 СУ
Профил Професия ТАНЦЬОР и избираема подготовка ХОРЕОГРАФИЯ
Професия Професия ДИЗАЙНЕР и избираема подготвока ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
профил Профил избираема подготовка МУЗИКА

Добре дошли

Добре дошли в сайта на 144 СУ – базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“

В 144 СУ „Народни будители“ се обучават 1246 ученици в 57 паралелки. За тях се грижат 125 висококвалифицирани преподаватели и 1 лектор, очертали предизвикателна перспектива за развитие на учениците чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка. От 2001 година 144 СУ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“ – факултети: Педагогика, Начална и предучилищна педагогика, Философия, Музикална педагогика, Нов български университет, Варненски свободен университет.

Ако желаете да станете наши ученици, заповядайте в сградата ни – гр. София, р-н Младост – 3, ул. „Бъднина“ №1 (намира се до детски комплекс „Палавници“).

Последни новини

Виж всички новини

Снимки

Интервюта

Назад