EXPAND YOUR SENSES

Професия „Дизайнер“

Живеем във времена, в които дигиталните технологии са неизменна част от деня ни.

Графичният дизайн е една от онези професии, които ви дават възможност да проявите своята креативност под различни форми. Графичният дизайн е изкуството за планиране и проектиране на идеи и опит с визуално и текстово съдържание. 

Графичният дизайн може да послужи за всякакви цели – търговски, образователни, културни или политически.

Тази област на развитие е популярна и атрактивна в световен мащаб. Без дизайн в наши дни не може да се развива нито една сфера от човешката дейност.

Графичният дизайн изисква интелигентност и идеи, насочени към човека и проектирани към бъдещето. 

  • Графичният дизайн предлага умения, които никога не биха били заместени от робот или машина.
  • Дизайнът и брандингът са от огромно значение днес.
  • Работата като графичен дизайн може да бъде дистанционна.
  • Творбите ти могат бързо да бъдат разпространени.
  • Развиваш око за оформления, симетрия, естетика.
  • Непрекъснат процес на учене и развитие!
  • Високо заплащане!