144 СУ „Народни будители“

Основано 1987 г

144 СУ


Добре дошли в сайта на 144 СУ „Народни будители“! 

Добре дошли в училището, в което духовната памет на миналото е настояще за учениците,    открили корените на българското в „гласа“ на опазената традиция. Тя е в грейналите шевици на народната носия, в звуковата хармония на песента и в буйния ритъм на танца.

Настоящето, опазило миналото,                обръща поглед към бъдещето,              проектирано от художниците дизайнери с новата визия за човека и света.                Добре дошли в 144 СУ „Народни будители“ – училището на духа, на родовото минало и модерното настояще!


На 02.02.1987 г. 144 ОУ посреща първите си възпитаници в 20 паралелки и с 30 членен преподавателски състав, а през 1998г. прераства в СУ „Народни будители“. Училището гради традиции и собствен облик вече 35 години.

В 144 СУ. „Народни будители“ – иновативно се обучават 1301 ученици в 57 паралелки. За тях се грижат 128 висококвалифицирани преподаватели , очертали предизвикателна перспектива за развитие на учениците чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка. От 2001 година, 144 СУ е базово училище на СУ „Св. Климент Охридски“ – факултети: Педагогика, Начална и предучилищна педагогика, Философия, Музикална педагогика, Нов български университет, Варненски свободен университет и не на последно място НМА „Проф.Панчо Владигеров“. Училището разполага с модерна и съвременна база за придобиване на европейско образование и има многобройни отличия и награди от конкурси в страната и чужбина. Училището е член на Световната танцова асоциация към ЮНЕСКО и на АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА (ЕМУ). Носител е на три сертификата за качество по европейските програми „Коменски“.