Новата перспективна визия активно обвързва информационните технологии с изкуствата.

Базисната подготовка по изкуства се надгражда с новите дигитални практики в развитието на българското образование.

Дигитализацията на обучението е не само национална цел за бъдещо развитие на педагогическите практики в системата на образованието, но и реален ангажимент със заложени иновативни параметри за професионално обучение по изкуствата в 144 СУ.

Професия – дизайнер и професия – танцьор са началото в създаването на нови форми за взаимодействие между пазара на труда и професионалните умения на учениците.

Практическата приложимост на синтезните дигитални знания за изкуствата създава необходимост от иновации, адаптиращи се бързо към потребностите на професионалните сфери в развитието на визуалните и сценични изкуства.

Технологии и изкуства са новата иновативн база за обучение, развитие и реализация на учениците от иновативно училище по изкуствата – 144 СУ „Народни будители“.