• E-mail: 144sou.art@144sou.bg
    • Дирекция – 02/8770173
    • Зам.дирекция – 02/8774052
    • Административна служба – 02/8774457
    • Счетоводство – 02/8774457