Профил „Музика“

Музиката е всичко!

Обучението по музика в 144 СУ „Народни будители“ е разширено и профилирано. Обхваща ученици от 1 до 12 клас. Подходът е иновативен. Методите – съвременни. Формираните умения и получените знания в три музикални направления – класика, поп и джаз, фолклор – имат практическа приложимост.

Инструменталната подготовка е профилирана в класическа и фолклорна.

В класическия профил се подготвят изпълнители на: пиано, китара, цигулка, кларинет, саксофон, тромпет, ударни инструменти.

Фолклорът е представен с традиционното изпълнение на: гайда, гъдулка, тамбура, дудук.

Вокалната подготовка е съобразена с трите музикални профила. Обучението е индивидуално. Изучава се класическо, поп и джаз и фолклорно пеене.

Сценичните изкуства

са иновативна творческа база за практическа приложимост на формиращия се талант с участие в учебен музикален театър, в различни хорови и оркестрови формациии. Дигиталните технологии в музиката са новото предизвикателство и изкушение за ученици и учители от профил Музика.   

144 СУ „Народни будители“ със своята иновативна подготовка в развитието на музиката съвсем заслужено е база за подготвящите се кадри от бакалавърските и магистърските програми на НМА „Проф.Панчо Владигеров“.

Действително – музиката е всичко!

Разкрива широк хоризонт пред изкушените от нейната красота!

Предлага творческо бъдеще за всички, които могат и вярват в своя талант, формиран в 144 СУ „Народни будители“!