144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Общи условия

Този Сайт е собственост на и се управлява от 144 СУ ’Народни будители’.

Зареждайки адреса на сайта, Вие се обвързвате  с настоящите условия за ползване и заявявате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да ги спазвате  и се съгласявате с тях, задължавайки се да ги спазвате.

Материалите, представени или съдържащи се на този Сайт, включително всички документи, файлове, дизайн, графики, изображения, кодове и общият интерфейс на сайта, са защитени с авторско право и сродните му права.

144 СОУ ‘Народни будители’ се задължава да отговаря за защита на информацията, предоставена му по повод регистрацията на Потребителите, освен в случай на неконтролируеми събития и злоумишлени действия на трети лица.

Потребителите се задължават при извършване на регистрацията си да предоставят верни и актуални данни и да ги актуализират при промяна. В случай, че Потребителите предоставят неверни и/или неактуални данни,144 СОУ ’Народни будители’ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до потребителските им профили.

144 СОУ ‘Народни Будители’ не гарантира непрекъснат и надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта и си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да се изисква от него да обосновава причини за това.

Този Сайт и неговото съдържание са в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България. Всяка злоупотреба, свързана със Сайта и неговото съдържание е в компетенцията на съответните органи.

Назад