144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ “МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”

Проектът се реализира от екип на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” (ЦИИНО), подкрепен от Инициативен комитет и с частичната финансова подкрепа на Университетски фонд “Научни изследвания” на Софийски университет “Св. Кл.Охридски”. По-детайлната програма на форума ще намерите на сайта на ЦИИНО: www.ciino.eu

На 29 октомври 2015 г. в Новата конферентна залаРектората, бул. Цар Освободител №15, етаж 2, северно крило г-жа М. Николаева участва в  „СПОДЕЛЕНО” и представи „Интерактивни учителски практики при обучението по задължителна подготовка и извънкласни дейности в 144 СОУ – София“

Модератори:  проф. д-р Емилия Василева и доц. д-р Вержиния Боянова

Участници

Теми

Веселина   Дамаскова

Сугестопедия   в началния етап на образование

Росица   Митева

Студентските   практики в училище

Маргарита   Генадиева Аврамова

Активно   учене чрез учебен проект – „Зелен звънец“

Снежана   Христова Якимова

„Път   към успешния ученик“

Олга Петрова Константинова

–           Визуализиращи мнемотехники за развиване на паметта

Румяна   Кръстева Статева

Моето педагогическо ежедневие

Маруся   Николаева

Интерактивни   учителски практики при обучението по задължителна подготовка и извънкласни   дейности в 144 СОУ   – София

Анна   Калинова

Сдружение   „Трансформатори” трансформира учебни пространства и ресурси

Пеньо   Иванов

„Пазител на традициите 2015“

Жулиета   Борин

Франкофонският   център на СУ – едно алтернативно учебно пространство

Лозинка Йордановa

Етнологията

Мария Картева –   ЦИЕК

Една   година в китайски университет: научените уроци

Назад