144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgНационален семинар „Изграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини“

НА  26 март 2015г. в 144 СОУ „Народни будители“, София се проведе Национален семинар „Изграждането на предприемачески компетенции у учениците в контекста на всички учебни дисциплини. Семинарът беше организиран от центъра за технологии на информационното общество при Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, координатор за България в Европейски проект YEDAC (www.yedac.eu).

Проектът YEDAC е със съфинансиране от Европейската комисия. В него участват партньори от Финландия, Дания, Холандия, Испания, Австрия и България. Той цели да стимулира развитието на предприемачески умения в средния курс на обучение. В рамките на проекта е разработен дидактически модел за развиване на ключови компетенции, чувство за инициатива и предприемачество във възрастовата група на 13-16 годишните. Този образователен модел и процеса на обучение са ориентирани към създаването на компетенции в областта на предприемачеството и могат да бъдат интегрирани в мултидисциплинарни проекти и извънкласна работа в училище. Проектът YEDAC предлага обучение на учители и ръководство за развитие на компетенции по предприемачество в училище. В същото време, чрез специална група към проекта, се цели да се разработи система от препоръки към ЕС за развитие на предприемачеството като една от ключовите 8 компетенции за обучение през целия живот, приети от ЕС в рамките на Лисабонската стратегия и цели, като отговор на глобалните предизвикателства.

По време на националния семинар беше представен моделът, разработен в рамките на проекта, както и приложението му в пет български училища (54 СОУ „Св. Иван Рилски“ – София, 144 СОУ „Народни будители“ – София, СОУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, СОУ „Д-р Петър Берон“ – Костинброд, ОУ „Васил Левски“ – с.Орешене). Учители и ученици от тези училища споделиха опита си и натрупаните добри практики в предприетите от тях проекти и инициативи, прилагащи модела, а именно:

–          Проектът на 144 СОУ „Народни Будители“, София – „Играем и творим“, в рамките на който на 5 март беше направен благотворителен концерт за набиране на средства за изграждане на кътове по изкуства в двора на училището.

–          Проектът на 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, София – „Надежда за надежда“ с реализираната вече първа част от него „Къщички за книжки“, официално открити на 21 март 2015 г.

–          Проектът на СОУ „д-р Петър Берон“, Костинброд – „Kostinbrod English Tour“посрещащ вече първите гости на 29 март 2015 г.

–          Проектът на СОУ „Христо Ботев“, Горна Малина – „Зелена Малина“, реализиращ успешно залесяване от 27 март до 1 април 2015 г.

–          Проектът на ОУ „Васил Левски“, с. Орешене – „Приключение ала учение“ организиращ изцяло от учениците Великденски празник като стъпка към подготовката на голямата цел организиране на атрактивни учебни занятия в парка „Небесни пасбища“.

В семинара взеха участие и млади български предприемачи Емилиян Кадийски, Христо Христов и Станчо Йорданов, които представиха своите начинания, в помощ на българското образование.

Сертификати на нашите учители
Назад