144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Играем и творим“

Кратко описание на планирания пилотен проект по YEDAC

Училище: 144 СОУ „Народни будители“ – София

Предметни области:

Изкуства: музика, изобразително изкуство, хореография

Чужди езици: английски език

Природни науки и eкология: биология и здравно образование

Начална дата на проекта: 01.10.2014 г.

Междинна дата – 20.12.2014 г.

Крайна дата: 15.06.2015 г.

Кратко описание на планираните дейности и на проекта

Заглавие на проекта: „ Играем и творим“

Цел: Изграждане на кътове за изкуства в двора на училището. Възможност за реклама.

Дейности:

  1. Представяне на проекта
  2. Избор на екип от учители и ученици
  3. Разпределяне на дейностите, определяне на срокове и отговорници
  4. Провеждане на семинари
  5. Определяне ( избор) на местоположение за кътовете
  6. Представяне на идейни проекти за кътове
  7. Осигуряване на ресурси
  8. Изграждане на кътове
Назад