144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПРОЕКТ „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО-ОТ УНИВЕРСИТЕТА КЪМ УЧИЛИЩЕТО НА БАЗАТА НА БЪЛГАРСКИЯ И ПОРТУГАЛСКИЯ ОПИТ“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 МЕСЕЦА

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 130 879. 64 ЛЕВА

Партньори:

Партньор 1 – Сдружение на Училища на Арифана – Основно училище от Арифанa, Португалия

Партньор 2 –  СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Цели на проекта:

Обща цел (цели) Реализиране на политиката за въвеждане на електронното обучение в българското образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот.

Специфична цел:  Внедряване в училище на среда за уеб-базирано обучение и разширяване на Moodle общността чрез обмен на добри практики в e-Learning между българските и португалските партньори.

Екип за управление на проекта:

Величка Станчова Николова – ръководител на проекта ;
Десислава Иванова Евтимова –  технически организатор на проекта;
Роза Димитрова Еврова – организационен  координатор;
Мария Гиомар Ферейра да Силва – организационен  координатор;
Илиана Огнянова Петкова – координатор – екип „Експерти“;
Валентина Георгиева  Борисова – счетоводител по проекта

Описание на целевата група:

Целевата група, включена в проекта, е: 100 учители от гр.София – преподаващи в І-ІVклас; V-VІІІ клас и VІІІ-ХІІ клас с опит по проблематиката; 30 учители от училища в страната, част от Moodle общността и с опит и постижения в електронното обучение; 20 преподаватели по ИКТ от висшите училища в София и страната; 20 учители от Португалия с опит и добри практики в областта на e-Learning.

Основни дейности:

Дейност 1. Сформиране на екип по проекта. Информационна кампания;
Дейност 2. Създаване на информационна платформа – сайт;
Дейност 3. Работно посещение в Португалия;
Дейност 4. Анализ на потребностите от електронно обучение;
Дейност 5. Провеждане на обучителни семинари;
Дейност 6. Конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?“
Дейност 7. Разработване на обучителни програми

Назад