144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Crossing Borders“

Продължителност: 36 м.

Партньори: Дания – координатор, Португалия, Италия, България, Турция, Румъния, Полша, Уелс

Описание на проекта:

Целта на този проект е да се улесни обучението, да се ​​ангажират учениците в учене отвъд границите, да се подтикнат те да станат по-осъзнати и по-добри граждани на Европа. Той има за цел да развие ученическото емоционално благополучие, така че нашите деца да могат да станат уверени, щастливи и добре адаптирани индивиди – хора, които ще поемат отговорност за своите връстници без значение от къде идват и какъв е техният произход. И освен това, целта е да се работи с учениците, така че те да са готови да се излязат извън зоната на своя комфорт, да протегнат ръка и да помагат на другите, които наистина се нуждаят от помощ в процеса на интегриране в европейските общности.

Нашият проект ще даде възможност на училищата-партньори да споделят най-добрите практики, различни педагогически подходи и методи на преподаване.

Това ще помогне за премахване на бариерите и преодоляване на предразсъдъците и стереотипите. Проектът ще стимулира по-голямо разбиране и съпричастност към различните езици, култури и начини на живот както на учениците, така и на учителите във всяка една от страните-партньори.

Това ще даде възможност на училищата-партньори да споделят подходи за възпитаването на по-културно грамотни ученици, на по-добри и по-отговорни европейски граждани на бъдещето.

Ние вярваме, че знаейки повече за други европейски култури, езици, традиции и т.н., учениците, учителите, училищата, членовете на Управителния съвет и местната общност ще станат по-отворени към проблемите на бежанците и тяхното интегриране в училище и в общността.

Въпреки, че по-нататъшното развитие на ИКТ уменията на учениците и учителите е един от основните акценти за нашия проект, това е и възможност за преподаватели и ученици да посетят нашите партньорски училища, което ще бъде от най-голяма стойност. Ние вярваме в това, че чрез взаимодействие лице в лице се осъществява интеркултурната компетентност на всеки индивид.

По време на тези срещи ще се фокусираме върху решаване на проблеми, езиково развитие и споделяне на добри практики в преподаването на емоционална грамотност.

Транснационални срещи по проекта също така ще дадат възможност за съвместно обучение на персонала и ще ни предоставят форум, където можем да споделяме идеи и гледни точки с нашите европейски колеги.

Въпреки че проектът основно се фокусира върху нови области на обучение и онлайн комуникация, една от основните му цели е групи от ученици да имат възможност да участват в мобилности:

За да станат учениците по-отговорни граждани;

За да се научат учениците как да оказват положително въздействие върху местното население, и на Европейската общност както цяло;

За да се насърчат учениците да работят в рамките на местното общество и да се вдъхновят всички заинтересувани от общността да се превърнат в ценни граждани за доброто на планетата.

За да се насърчат учениците и членовете на училищната общност да поемат отговорност за околната среда и да се подчертае, че европейските общества са изправени пред сходни проблеми, както на локално ниво, така и в световен мащаб.

Нашите ученици ще имат възможност да оценят общите европейски ценности, а също и да научат за различията в Европа и да осъзнаят своята стойност. И така да направят крачка напред; да подпомогнат деца от семейства на бежанци, да се установят, докато чакат правителствата да обработят документите им за убежище и т.н.

Да се даде възможност на учениците да развиват предприемачеството – за решаване на проблеми, свързани с нови идеи и да израснат, за да станат посланици / носители на социалната устойчивост в нашите училища, в нашите общности и в света.

Нашето намерение е учениците да участват активно в процеса и прогреса на този проект. Те ще бъдат ангажирани в планирането, осъществяването и оценяването на проектните дейности през 3-те години. Основните теми и дейности вече са определени, но има място и за нови идеи и инициативи от страна на учениците. По време на транснационалните oтговорностите за всички партньори:

 • Организиране на социални събития по време на мобилностите и в училище по време на проекта.
 • Подготовка и организиране на срещи за участващите в проекта учители в училище с ръководството, родители, училищно настоятелство, местните медии и местните власти;
 • Изработване на документ, представящ социално-икономически характеристики на населението.
 • Осигуряване превод на дейностите, така че те да са достъпни за целевите групи;
 • Създаване на линк към проекта от Еразъм + в уеб страницата на училището. Логото на проекта трябва да е редом до логото на училището.
 • Създаване на екип за работа по проекта, подкрепен от представители на ръководството на училището;
 • Организиране на настаняването и храненето на бенефициентите от изпращащите институции;
 • Принос към изготвянето на оценка на резултата от дейностите и окончателните доклади;
 • Активно участие във всички дейности по проекта, включително оценка и разпространение на транснационално равнище;
 • Осигуряване на участниците със сертификат за участие, описващ дейностите (в края на проекта, както и за мобилностите)
 • Създаване на презентация след всяка мобилност, в която се описва посещението, споделя се преживяното и всичко това е показано на снимки или видео;
 • Оценяване на всяка мобилност и качване на мнения, размисли и снимки на споделената уеб страницата;
 • Събиране на всички продукти, произведени по време на проекта.;
 • Съобразяване с общите правила, посочени в ръководство на Еразъм+
 • Осигуряване на поне 2 съобщения за проекта в пресата по време на проекта.

 

Ключов елемент в проектното предложение е създаването на подходящи мерки за ефективна комуникация и сътрудничество между участващите партньори. Ние всички имаме интернет връзка, която ще бъде основен източник за редовна комуникация. Комуникацията между участващите учители ще се осъществява с помощта на ИКТ. Ще има:

Месечни Google Hangouts, за да се обсъдят и да се изгладят всички проблеми, които може да са възникнали в дадена страна партньор по време на изпълнение на задачите. Всички партньори ще участват във всички онлайн срещи.

В нашата затворена Facebook група за учители ще споделяме всички възникнали въпроси, мисли, идеи, размисли и т.н.. Всички участници ще използват Facebook седмично и ще отговарят на въпроси, свързани с всички партньори.

Учителите ще използват Google Docs за да споделят различни текстове. Също така Google Docs ще се използва за разработване на анкети, оценка и други анкетни карти. Снимки и видео клипове ще се съхраняват в Google Docs.

С актуализацията на споделената уеб страница ще се гарантира, че всички участници, ръководството на училището, родители и други лица, които проявяват интерес към проекта, са наясно с напредъка във всички страни и могат да се поучат от опита на другите. Уеб страницата ще бъде „сърцето“ на проекта. Тук ние ще споделяме всичко – снимки, видео, презентации, оценка, примери за добри практики.

Участващите ученици ще пишат доклади до ръководството на училището и училищния съвет, в които ще разказват за това какво са научили и преживяли по време на работата си проекта и ще опишат как той въздейства върху тях.

Комуникацията между ученици, които ще участват в проекта, също ще бъде чрез използването на ИКТ и различни социални мрежи.

Учениците също ще комуникират чрез интернет платформа за обучение и чрез традиционната електронна поща, за да споделят и да събират информация. Честотата на тези комуникации ще зависи от естеството на дейностите по график.

Всеки партньор е длъжен да гарантира най-малко 2 публикации в медиите по време на проекта. Това могат да бъдат написани статии или репортажи по телевизията, както и видео клипове в Youtube. Това се прави, за да се уверим, че съответните заинтересовани страни (родители, училищно настоятелство, местни органи) са информирани за проекта и ако пожелаят, биха могли да вземат участие в него, например с финансова подкрепа, подкрепа, чрез добавяне на повече ресурси към проекта, за да отворят врати към нови възможности и така нататък.

Родителите ще бъдат информирани за проекта на среща в самото му начало и след това чрез имейли за актуализиране на напредъка на проекта и също така за процеса на обучение, през който преминават децата им като е част от проекта.

Транснационалните срещи ще се проведат 3 пъти през 3-те години на проекта. Първата среща бе през м. ноември 2016 г. в Уелс с цел да се запознаем един с друг, да прегледаме плана на проекта и обсъдим целите, дейностите и как да се организира всичко планирането и да се определят точните срокове и мобилности. Друго важно нещо бе да се обсъди разпределението на разходите по управление на проекта. По време на първата среща също така се уверихме, че всички участници са запознати с Google Docs и наличните там инструменти.

Втората среща е за оценка на извършеното през изминалия период и ще обсъдим изпълнението на останалите дейности. Ние заедно ще създадем формуляри за оценка, които ще се попълват от нашите ученици.

Третата и последна среща за учители е през май 2019 като целта й е да се финализира проекта и да се направи план за крайната оценка на свършеното от учениците, училищата, родителите и учителите.

Всички страни партньори ще участват във всички срещи на учители.

Теми, по които ще се работи по проекта:

 • Околна среда и климатични промени
 • Европейско гражданство, европейско съзнание и демокрация
 • Интегриране на мигранти

 

Очаквани резултати:

Преди години учениците създаваха книги, брошури, CD-та и DVD-та, но времето се е променило и всички продукти тези дни са онлайн, но все още са книги, брошури, диплянки и др. Визуални съобщения с кратки писмени текстове ще бъдат предадени най-лесно. Кратък филм, социални медии и мобилни устройства трябва да се използват ефективно.

 

Продуктите, създадени в този проект са:

 • Лого, символизиращо проекта. Всяко училище трябва да създаде поне 1 вариант, а победителят ще се избере в Уелс на първата международна среща.
 • Презентации: Преди всяка краткосрочна учебна дейност или среща учениците ще създадат различни PPT или Prezi презентации. Презентациите ще са за своето училище, град, държава, история, дизайнери, специални празници, за живота на тийнейджърите, устойчив начин на живот, за художници и музиканти, опазване на околната среда и за 17-те глобални цели.
 • Снимки: За всяка мобилност учениците трябва да покажат своя опит чрез снимки и текстове. На уеб страницата на проекта ще има колекция от снимки, направени от ученици и учители. Някои снимки също ще бъдат показани на информационното табло на проекта и на уеб страницата на училището.
 • Видео: По време на учебните дейности учителите ще снимат заниманията, ще редактират и качват филми на уеб страницата на проекта. Филмите ще бъде показани на уеб страниците на училището и в Youtube.
 • Списания: По време на мобилностите учениците ще водят всеки ден дневник, който ще публикуват със снимки.
 • Плакати: учениците ще проведат кампании за устойчив начин на живот, свеждане до минимум на хранителните отпадъци, пестене на електричество, рециклиране на бутилки и т.н. Те ще създават плакати за тези кампании и ще ги окачат в училище, но също така и в град на места, където е позволено да се поставят плакати.
 • Статии: учениците ще напишат различни статии, например за специални празници.
 • Творчески събития/представления: училищата-партньори ще организират различни събития за социализиране, физическо възпитание, музикални изпълнения, изложби на произведения на изкуството, събиране на боклук в града и така нататък. Местните хора, власти, клубове и организации – всички са поканени да участват или да бъдат аудитория.
 • Формуляри за оценка: Различни форми за оценка ще бъдат създадени. Някои от тях са полезни само за този проект, докато други могат да бъдат използвани за други учебни дейности.

 

Подробен план на дейностите за първия учебен срок:

Септември 2016: училища се запознават с проекта „Crossing Borders“ с презентация, направена от преподаватели, видео презентация, конкурса за лого.

Ноември 2016: транснационална среща в Уелс с цел да се планира първата година в детайли.

Ноември 2016: Всяко училище създава презентация (PPT / Prezi) за това как хора от тяхната страна са пресекли границите на Европа.

Декември 2016: Всички ученици от училищата партньори се срещат в Google Hangout и пеят традиционни празнични песни. По време на срещата, учениците показват снимки от техния град по време на специален празник и разказват за снимките.

Януари 2017: Оценка на първия срок заедно с учениците.

Назад