144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПРОЕКТ „TABBY“

Учениците от 4, 6, 7, 10 „а“ и 11 „в“ класове , заедно със своите преподаватели: г-жа Петя Иванова, г-жа Елена Панайотова, г-жа Райна Динева и г-жа Полина Китайска, участват в проект „TABBY“.

Проектът TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior in Youth online – Оценка на опасността от агресивно поведение на подрастващите в интернет) обхваща предизвикателствата, пред които са изправени учителите, педагогическите съветници в училище, инструкторите, директорите, родителите и учениците във връзка с използването на електронните средства за комуникации от подрастващите, на интернет и мобилните телефони, както и на други интерактивни устройства, които предполагат заплаха от онлайн-агресия, онлайн-тормоз и sexting (изпращане на послания или изображения със сексуално съдържание).

Целта на проекта е увеличаване на познанията и уменията за предпазване на младите хора, които използват интернет, мобилни телефони, социални мрежи, училищни и извън-училищни мрежи, от превръщането им в жертви от страна на техните връстници или други подрастващи или дори възрастни. Проектът предвижда това да се осъществи посредством изграждане на система, с чиято помощ училищните власти, а и самите ученици да могат да идентифицират рисковите фактори и да направят правилна оценка на онлайн-тормоза, онлайн-заплахите и секстинга, а също и да предприемат адекватни предпазни мерки, за да защитят себе си и потенциалните жертви на такова увреждащо поведение.

Назад