144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgETwinning проект “At the heart of learning”

Партньори по проекта: училища от България, Гърция, Италия, Турция, Румъния

Предмети: Междупредметно обучение, Предмети в начален етап, Психология, Чужди езици, ИКТ

Език: английски

Възраст на учениците: 9 – 15

Инструменти, които са използвани по време на работата по проекта: имейли, MP3, Twinspace, PowerPoint презентации, видео, снимки и рисунки,  публикуване на информация в уебсайтовете на училищата партньори, форум, чат.

Цели на проекта:

Този проект изследва взаимоотношенията между учениците, чувствата, които те имат и споделят за своите съученици и учителии причините за проблемно поведение в училище. Тъй като в проекта участват ученици от различни училища и държави, той се базира на голямо разнообразие от културни и социално-икономически примери.

Основни цели на проекта:
– Да се подобри поведението на учениците;
– Да се избегнат проявите на тормоз и дискриминация;
– Да се засили чувството за общност;
– Да се насърчат позитивните действия и реакции в различни ситуации;
– Да се развият позитивни социални умения;
– Да се определят факторите, които водят до проблемно поведение;
– Да се сравни и контрастира проблема в различна културна среда;
– Да се насърчи сътрудничеството и взаимодействието;
– Да се упражняват чужди езици;
– Да се използват възможностите на ИКТ и Web tools.

Дейности по проекта:

След обявяване началото на проекта нашите ученици изработихаPowerPoint презентации и Vokis, с които представиха себе си, своето училище, град и страна. За Коледа и Нова година изработиха красиви картички, които изпратиха на децата от другите партньорски училища по електронна поща. Учениците от 8б клас разработиха проекти на тема „Heart-Breaking Incidents at school“ и сътвориха сърца, върху които написаха направените от тях добри дела.

Участвахме в конкурса за лого на проекта и с гордост можем да заявим, че той беше спечелен от Цвети и Гери от 5 б клас. Това е логото – победител:

Учениците от 6a клас участваха в разрешаването на поведенчески проблем в час по математика като използваха теорията  на Де Боно за „Шестте мислещи шапки“. Идеята бе да се анализира възникналия проблем като се изразят мисли от различни гледни точки, както положителни, така и отрицателни и да се намери правилно решение.

Учениците от 2в клас участваха в дейността „National Count-out Rhymes“ – национални игри-броилки. На този етап от проекта всяка страна партньор предлага свой стих или песен за броене, които се записват на видео и се качват в TwinSpace като съвместен продукт, така че останалите участници да могат да ги научат и използват. На тези песни и стихотворения за броене се гледа като средство за „честна игра“, начин да се научат децата да играят по правилата и да избягват конфликти.

Последната дейност по проекта е написването на съвместна история по зададени предварително думи – нещо, което учениците правят с голямо удоволствие.

Назад