144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПатронен празник на випуск „Димитър Талев“ 2018 г.

На 25 април в Актовата зала на училището учениците от 12 клас представиха патрона на випуска.

Назад