144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПублична изява

Група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „Крачка напред с информационните технологии“

Публична изява на тема: Моите дигитални компетенции

Участниците в група за извънкласни дейности за обучителни затруднения „Крачка напред с информационните технологии“представиха пред своите съученици какви дигитални компетенции са придобили. Представиха матрицата за самооценка на дигиталните компетенции с трите нива на владеене – основно ниво, самостоятелно ниво и свободно ниво на владеене, както и критериите за самооценяване: обработка на информацията, комуникация, създаване на съдържание, сигурност, решаване на проблеми. Познаването на матрицата за  самооценка е необходимо и за попълването на европейски формат на автобиография. Запознаха гостите – ученици от 9 „а“ клас с развитието на дигиталните компетенции в Европа. Всеки един от участниците от клуба демонстрира и най-интересните свои разработки направени през годината.

 

Назад