144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgНа вниманието на родителите на първокласници – учебна 2018 /2019 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ –

 от 05.06 – 07.06.2018 г. в стая № 101/първи етаж/

от 8.00 до 18.00 часа.

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС И ПЪРВИ КЛАС –

 на 11.06.2018 г. от 18.00 часа в Актова зала на 144 СУ

Назад