144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgСвободни места за трето класиране в първи клас за учебната 2018/2019 г.

I а клас – ИУЧ Музика: 2 места

I б клас – ИУЧ Музика: 1 място

I в клас – ИУЧ Изящни изкуства: 1 място

I г клас – ИУЧ Изящни изкуства: 1 място

I ж клас – Общообразователна подготовка: 3 места

Назад