144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

Проект Св. Св. Кирил и Методий 1000 години, които ни обединяват и разделят

Teaching/Training/Learning activity 

Samobor, Croatia

30.09 – 06.10.2018

Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2

„Стратегически партньорства”,

сектор „Училищно образование”

Проект “Св. Св. Кирил и Методий – 1000 години, които ни обединяват и разделят”

Назад