144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgКонкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“ 2019, гр. Нови Пазар

ОСЕМНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС
ЗА АКОРДЕОНИСТИ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ТАНЦУВАЩИ КЛАВИШИ“

Нови пазар
18 – 20 април 2019 г.

Организатори: Министерството на Културата, Община Нови пазар и НЧ ”Христо Ботев – 1872”

На конкурсът, който е един от  Националните конкурси, утвърдени в програма за закрила на деца с изявени дарби учениците от 144 СУ „Народни будители“ показаха своите умения и завоюваха призови места.

Назад