144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА!

ПК
Назад