144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg



Важно съобщение за родителите на бъдещите първокласници за учебната 2019/2020 година!

Уважаеми родители,

Записването на ученици в първи клас с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група ще се осъществява  в стая № 101 от 08.00 часа до 18.00 часа на 04.06.; 05.06. и 06.06.2019 г. включително.

 От ръководството

 

 

 

 

Назад