144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПодаване на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите и по чужд език

От 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. се приемат  заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика от учениците от 144 СУ „Народни будители“.

Изпит за проверка на способностите по хореография не се провежда.

В същия срок се приемат и заявленията за изпит от НВО по чужд език.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г.

Назад