144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg17 и 19 юни 2019 г. – неучебни дни Изх. № РУО1- 16626/ 06.06.2019 г.

20190606181651998
Назад