144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgСвободни места

Паралелка с избираеми часове по Музика – 2;
Паралелка с избираеми часове по Хореография – 11;
Паралелка с избираеми часове по Изобразително изкуство – 6;
Общообразователна паралелка – 11

Назад