144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgРазпределение на учениците за изпит по Музика

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ
Към дата 17.06.2019
Разпределени за изпит по Музика
В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“

 1-ва група :
Начало 9:00- 10:30
Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци

№ по ред Входящ номер
1 2200088
2 2200577
3 2200806
4 2200872
5 2200904
6 2200929
7 2202100
8 2202527
9 2202566
10 2203555
11 2203699
12 2205245
13 2210544

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

Към дата 17.06.2019
Разпределени за изпит по Музика
В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“

2-ра група :
Начало 10:45- 12:15

Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци

№ по ред Входящ номер
1 2205692
2 2205696
3 2205717
4 2205724
5 2205729
6 2205731
7 2205757
8 2205765
9 2205770
10 2205777
11 2205781
12 2205793
13 2205801

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ

Към дата 17.06.2019
Разпределени за изпит по Музика
В училище 2213144 144 СУ „Народни будители“

3-та група :
Начало 13:00 – 14:30

Учениците трябва да са в залите за разпяване/разсвирване 15 мин преди началото на изпита. Явяването е по реда на подадените от РУО София – град списъци

№ по ред Входящ номер
1 2205591
2 2205683
3 2206126
4 2206625
5 2207494
6 2207847
7 2208008
8 2208266
9 2209498
10 2209784
11 2210104
Назад