144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgЗаповед за неучебни, но присъствени дни за учениците и учителите от 144 СУ „Народни будители“

неучебен ден
Назад