144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgРодителска среща

 

Родителската среща за учениците, които учат първа смяна – подготвителен клас, I клас, II клас, IV „г“, „д“, „е“, „ж“ клас, V, VI и VII клас е от 18.30 ч. на 15.01.2020 г. (сряда).
Родителската среща за учениците, които учат втора смяна – III клас, IV „а“, „б“, „в“ клас, VIII, IX, X, XI и XII клас е от 18.30 ч. на 16.01.2020 г. (четвъртък).
Очакваме ВИ!

Назад