144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Бъди добър – не дискриминирай“

Бъди добър – не дискриминирай

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”
Продължителност на проекта – 2 години – 2019 – 2021г.

Координатор на проекта –Германия
Партньори:     Литва,  България,  Италия,  Португалия,  Кипър

Основни цели на проекта

Критерии за избор на участници в проекта

Формуляр за участие в проекта

Списък на участниците в проекта

Първа среща – Страсбург 2019

Българското предложение за лого на проекта
Българското предложение за лого на проекта

 

 

 

 

 

 

Програма на срещата в Германия – Декември 2019 г.

Презентация от срещата в Германия

Въпросник за оценяване на мобилността в Германия

Назад