144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПроект „Бъди добър – не дискриминирай“

Бъди добър – не дискриминирай

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”
Продължителност на проекта – 2 години – 2019 – 2021г.

Координатор на проекта –Германия
Партньори:     Литва,  България,  Италия,  Португалия,  Кипър

Основни цели на проекта:

Цел 1: Въвеждане на приобщаващо образование в училищата.

Чрез него се осъществява  приобщаване  на ученици със специални потребности  в класната стая.
Приобщаването е  пряко свързано със свободата, равенството и солидарността.
Чрез  приобщаването трябва  да се да покаже , че всеки ученик, независимо от заболяване или инвалидност, има възможност да участва активно и ефективно в класната стая чрез  интерактивни уроци.

Дейностите в  резултат от приобщаването в класната стая са:

  • въвеждане интерактивен поток от уроци напартньорските училища.
  • Разработване и ръководство за обучение
  • Представяне на интерактивниуроци на живоза всички училища в Европа.

Цел 2: Сигурност в киберпространството

Втори фокус на нашия проект е сигурността в киберпространството.
Ще бъде направено представително проучване на тема „Европейските ученици в киберпространството“.  С помощта на резултатите ще използваме общи европейски стратегии за превенция за нашите училища.
Сътрудничеството ще се осъществява чрез eTwinning конференция  в Деня на безопасен интернет (SID). На нея ще бъдат обсъдени напредъкът и новите предизвикателства в кибер пространството.
В проекта са включени интересни методи на преподаване и дейности като: Методологично обучение в  eTwinning, CLIL, учене чрез преподаване, обучение в партньорски групи, жива библиотека, интерактивни игри за обучение и др.

Първа транснационална среща по проекта в гр. Страсбург, Франция – 22 26 октомври 2019г

Тази среща беше вълнуваща за нас.  В нея участваха по двама представители от училище:  координаторите на проекта от участващите страни и директорите на училищата.
На нея имахме възможност да се запознаем и обсъдим основните цели и задачи по проекта.
Кординаторът на проекта представи основните цели и дейности. Бяха обсъдени предстоящите задачи за следващата работна среща в Германия.
Уточнени бяха и датите на предстоящите визити, както и броят на учениците по време на мобилностите.
Накрая беше извършена оценка на срещата на проекта и участниците в срещата получиха сертификати.

Назад