144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgСреща по проект “Свързани с математиката”

Проект Свързани с математиката

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”
Продължителност на проекта 2018 – 2020г.

 • Литва – координатор

Партньори по проекта:

 • Белгия
 • България
 • Италия
 • Румъния
 • Турция

Цели на проекта:

 • Повишаване мотивацията на учениците да изучават и откриват красотата на математиката
 • Осъзнаване на важността на математиката за личностното развитие и подготовката на учениците за реалния живот- логическо и критично мислене, концентрация, постоянство
 • Възприемане на математиката като средство за успешно изучаване на други учебни предмети
 • Разширяване на познанията за културата, бита и историята на страните – участнички в проекта
 • Запознаване с образователните системи в страните – партньори, споделяне и обмен на добри практики и иновативни методи

Първа транснационална среща по проекта в гр. Плунге, Литва – 22 -26.10.2018 г

На тази среща  участниците представиха техните  държави и училища.
Кординатора на проекта представи основните цели и дейности.Беше организирано посещение на общината и среща с кмета на града, а също така и обиколка на града – посещение на градската библиотека, двореца Огински. Проведени бяха дискусии за методологията на уроците от модул “ Интересна математика”, за бъдещите дейности по проекта,  а също така и за следващите работни срещи. Накрая участниците в работната среща  направиха оценка на работната среща в Литва и бяха раздадени сертификати за участие.

Втората среща по проекта беше проведена в Мугла, Турция на 18.03 – 22. 03. 2019

Темата на работната среща C2 беше „Математика и социален контекст”
Дейностите по време на тази среща:
– Учениците наблюдаваха и разпознаваха математическите съответствия в социалния контекст:
– Учениците се научиха да използват ИКТ за практически цели.
– Културен диалог – Нашият екип направи презентация за нашата страна. В историята на страните включихме важни дати, представляващи определени числа (например 100,1000,10000)
– Нашите ученици участваха в модулния урок и в семинар на тема „Ролята на математиката в средата настраните партньори“.

Третата среща по проекта беше проведена в Роман, Румъния на 13.05 -17.05. 2019

Темата на работната среща C3 беше „Математика и ИКТ”

На тази среща бяха осъществени следните дейности:
– Учениците бяха научени да работят с платформата Glogster, а по-късно всички участници създадоха интерактивен плакат за известни математици от всяка страна на партньора.
– Представихме слайдшоу презентация за историята на математиката в нашата страна.
– Учениците участваха в интерактивна културна екскурзия в района на Нямц или Сучава, озаглавена „Геометрични форми в средновековните замъци на Молдова и симетрията в природата“.

Четвъртата среща по проекта беше проведена в Ронс, Белгия на 4-18 октомври 2019

По време на тази среща учителите, участващи в работната среща обсъдиха бъдещите дейности по проекта,  а също така и задачите за следващата работна среща в Италия.
Дейности с учениците по време срещата:

 • Уроци по компютърно програмиране
 • Дейности по приложни и изобразителни изкуства
 • Презентация от италианската група за връзката между математиката и изобразителното изкуство. Представяне на изкуството на Мориц Ешер
 • Подготвяне на благотворителна изложба с изготвените от участниците в проекта творби
 • Беше организирано посещение на Европейския парламент в Брюксел, както и екскурзия до Хага с посещение на музея на Ешер.
Назад