144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgЗаповед за организация на учебния процес чрез дистанционното обучение и Приложение №1

Приложението е в текстов формат. Може да се изтегля и попълва.

Приложение №1

zap_org_uch_pr_distantsionno_144_SU
Назад