144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgОбръщение на Д-р Ваня Кастрева Началник на РУО – София-град РУО към родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

До родителите
Назад