144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година в 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРИЕМ В VIII КЛАС, КАКТО СЛЕДВА:

Прием 144 СУ
Назад