144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgПрием на ученици след завършен IV клас за 2020/2021 учебна година

Заявление за прием в 5 клас

ПРИЕМ В V КЛАС-1
ПРИЕМ В V КЛАС-2
Назад