144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgЗаявление за проверка на способностите

На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Уважаеми седмокласници, уважаеми родители, за Ваше улеснение публикуваме заявлението за проверка на способностите, което може да изтеглите и да попълните.

Заявление за проверка на способностите

Назад