144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgСвободни места в 5, 6 и 7 клас за 2020/2021 учебна година

Свободни места за 5 клас – 2020/2021 учебна година

5 „А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 5 свободни места
5 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 7 свободни места
5 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 2 свободни места
5 „Г“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 3 свободни места
5 „Д“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 1 свободно място
5 „Е“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 4 свободни места
5 „Ж“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 6 свободни места

Свободни места за 6 клас – 2020/2021 учебна година
6 „А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – няма свободни места
6 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 2 свободни места
6 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 4 свободни места
6 „Г“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – няма свободни места
6 „Д“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 1 свободно място
6 „Е“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 2 свободни места

Свободни места за 7 клас – 2020/2021 учебна година
7″А“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 9 свободни места
7 „Б“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по музика – 9 свободни места
7 „В“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 4 свободни места
7 „Г“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по изобразително изкуство – 3 свободни места
7 „Д“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 7 свободно място
7 „Е“ клас – паралелка с избираеми учебни часове по хореография – 5 свободни места

Назад