144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg



Списък на учениците, разпределени за изпит за проверка на способностите по Спорт / хореография на 24.06.2020 г.в 144 СУ „Народни будители“ – София

Проверка на способностите по хореография-1
Проверка на способностите по хореография-2
Проверка на способностите по хореография-3
Проверка на способностите по хореография-4

Назад