144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgНа вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Приети ученици на трето класиране:
Вх. ном. 560-1/22.06.2020 г. и
560-4/22.06.2020 г.

Назад