144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgСвободни места за първи клас 2020/2021 учебна година

Уважаеми родители и бъдещи първокласници, 144 СУ „Народни будители“ обявява:

1 свободно място с избираеми часове по музика,

1 свободно място с избираеми часове по изобразително изкуство и

1 свободно място с избираеми часове по хореография

От ръководството

Назад