144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgОбява за работа

ОБЯВА

ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

В 144 СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Позиция Учител по Английски език – 2 места Учител по Математика – 1 място Учител по Информационни технологии – 1 място
Срок за подаване на документи До 9 август 2020 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. До 9 август 2020 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч. До 9 август 2020 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Дата на провеждане на събеседването с одобрените по документи кандидати 13 август 2020 г.

по график

13 август 2020 г.

по график

13 август 2020 г.

по график

Обявяване на

резултатите

19 август 2020 г. 19 август 2020 г. 19 август 2020 г.

Необходими документи:

1. Заявление по образец за кандидатстване – от интернет-страницата на училището или попълване на място.

2. Диплома за завършено висше образование.

3. Документи, удостоверяващи допълнителни квалификации и педагогическа правоспособност.

4. Европейски формат на автобиография.

5. Декларация по образец/za_rabota /за доброволно предоставяне на личните данни – от интернет-страницата на училището или попълване на място.

Документите се подават в сградата на 144 СУ „Народни будители“ или на електронната поща на училището 144sou.art@144sou.bg

Кандидати, подали непълен комплект документи, няма да бъдат поканени на събеседване.

Всяка информация, касаеща събеседването, ще бъде оповестена на интернет-страницата на училището.

 

 

Назад