144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgЗаповед на проф. д-р Костадин Ангелов, дм – Министър на здравеопазването

Приложено Ви предоставяме копие на заповедта на министъра на здравеопазвнето относно временните противоепидемиологични мерки на територията на Република България,

считано от 01.09. 2020г. до 30.09.2020 г.

Назад