144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgОткриване на учебната година – 15.09.2020 година

Уважаеми родители,

Първият учебен ден ще започне на 15.09.2020 г. присъствена форма по следния график:

I, V, VIII  класове присъстват на тържественото откриване от 10:00 ч. в двора на училището.

Учениците, които ще учат през първия учебен срок в първа смяна, ще влизат в училище от 11:00 ч., а учениците от втора смяна от 12:00 ч. в класните стаи заедно с класния ръководител според приложения списък.

/за да увеличите кликнете върху списъка /

 

Пожелаваме успешна и здрава учебна година на всички!

Назад