144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg29.10.2020 г. – ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 144. СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

Scan_20201020_165114
Назад