144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgОбучение в електронна среда в гимназиален етап, съгласно Заповед N: РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

Scan_20201028_184133
Назад