144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bgИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И УЧЕБЕН ТЕАТЪР С МУЗИКА

 

Иновации в действие! Учениците от 5 „в“ клас с преподавател Цветанка Стоянова представят нагледно един прекрасен урок по БЪЛГАРСКО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. Урокът е насочен към овладяване на базисни знания и изграждане на отношение към античното и тракийско изкуство по българските земи. Работата им в тази област обогатява техните представи и отношението им към историческото наследство в днешните български земи, затвърждава родолюбието и естетическите възгледи на подрастващите. Представено е и праисторическото изкуство чрез моделиране с глина и изкуството на Древен Египет в картини и образи. По време на часа учениците придобиват умения да се ориентират най-общо в периодизацията на епохите.

От тази учебна година 144 СУ „Народни будители“ е в списъците с иновативните училища. Иновациите за нас, учителите и учениците, не са нещо ново, ние отдавна се развиваме и се нареждаме сред едни от новаторите в областта на музиката, изобразителното изкуство и хореографията. Днес учениците от 5 „а“ и 5 „б“ клас с преподаватели Галина Ташева и Маринела Ангелова Ви представят нагледно как в обучението по УЧЕБЕН ТЕАТЪР С МУЗИКА придобиват познания за връзките между предметите и възможностите чрез изкуството да развиват своята съзидателност. Учениците обогатяват своите театрални, певчески и речетативни умения чрез приказките: „Който не работи, не трябва да яде“ и „Болен здрав носи“; баснята „Лисицата и щъркелът“, както и музикално-сценичната миниатюра „Вълшебна нощ“ (коледно послание от древността и българските традиции).

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bIJG69vbno&feature=youtu.be

 

 

Назад