144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

След 4 клас

Прием за след завършен четвърти клас – 5 паралелки

Кандидатстване  за V клас се осъществява само при наличие на свободни места, които се обявяват на сайта на училището.

  • V“а“ клас – паралелка с избираема подготовка  по музика;
  • V“б“клас – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство;
  • V“в“клас – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство;
  • V“г“клас – паралелка с избираема подготовка по хореография;
  • V“д“клас – паралелка с избираема подготовка по хореография.
Назад