144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

След 4 клас

Прием за след завършен четвърти клас – 5 паралелки

ВНИМАНИЕ!

Кандидатстването  за запълване на свобдните места в пети клас става след подаване на заявление и явяване на изпит за проверка на пособностите.

Изпитът за проверка на способностите ще се проведе на 18 май 2017 г. от 9.00 ч.

 • V“а“ клас – паралелка с избираема подготовка  по музика;
 • V“б“клас – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство;
 • V“в“клас – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство;
 • V“г“клас – паралелка с избираема подготовка по хореография;
 • V“д“клас – паралелка с избираема подготовка по хореография.

Списък на приетите ученици за попълване на свободни места – V – VII клас

 

V клас
 1. Ивелина Чавдарова Домусчиева – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство
 2. Кристиана Димитрова Янкова – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство
 3. Мартин Василев Цанчев – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство
 4. Мартина Емилова Димитрова – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство
 5. Виктор Дионисиев Шовов – паралелка с избираема подготовка по хореография
 6. Валентина Йорданова Коджабашийска – паралелка с избираема подготовка по хореография.

 

VI клас
 1. Александра Божидарова Димитрова – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство
 2. Георги Венциславов Пенов – паралелка с избираема подготовка по изобразително изкуство
Назад