144 СУ “Народни будители”

с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост,
тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg

Администрация

Добрият лидер е този, чието присъствие не усещаме. Когато работата е свършена и целта е постигната, хората ще кажат: „Браво на нас! Справихме се сами!

Лао Дзъ
Директор
Величка Николова
ЗАМ. ДИРЕКТОР НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Камелия Дилова
ЗАМ. ДИРЕКТОР ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВОНО ОБРАЗОВАНИЕ
Добринка Грозданова
ЗАМ. ДИРЕКТОР ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Саша Петрова
Счетоводител
Емилия Кръстева
Завеждащ административна служба
Даниела Донкова
Касиер
Анка Бикарска
Домакин
Анелия Миланова
Назад